Plagiarism Checker

Paste (Ctrl + V) your article below then click Check for Plagiarism!Maximum 1000 words limit per search.
Total Words: 0

Checking...

About Plagiarism Checker

Giới Thiệu
Với công cụ phát hiện đạo văn của chúng tôi sẽ cố gắng truyền bá nhận thức về đạo văn trong khi cho mọi người biết làm hế nào họ có thể ngăn chặn nó. Bạn có thể tìm thấy vô số ví dụ thực tế về đạo văn để giúp bạn xác định nó.
Phần mềm kiểm tra đạo văn này của chúng tôi sẽ kiểm tra từng câu một trên các công cụ tìm kiếm khác nhau để so sánh nó với các nội dung đã được index. Hon nữa công cụ phát hiện đạo văn của chúng tôi không lưu bất kỳ nội dung nào trong cơ sở dữ liệu. Vì thế hãy yên tâm về vấn đề này nhé.
Công cụ đạo văn của chúng tôi là một nền tảng hoàn hảo để kiểm tra đạo văn, để chính xác và tính toàn vẹn của nội dung bằng văn bản của nó. Bạn chỉ cần nhập đoạn văn vào hộp công cụ và nhấn vào “check đoạn văn”

Tính Năng
-Kiểm tra đạo văn lên đến 1000 từ mỗi lượt tìm kiếm.
-Kiểm tra đạo văn dựa trên các công cụ tìm kiếm và những bài viết đã được index.
-Đưa ra được thông số phần trăm đạo văn cho mỗi 1000 từ.