Online Ping Website Tool


Nhập URL blog của bạn


Nhập tên blog của bạn


Nhập URL blog của bạn đã cập nhật


Nhập url RSS feed blog của bạnTiến hành...

Về Online Ping Website Tool

Giới thiệu
Online Ping Website Tool là công cụ lập chỉ mục nội dung mới một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Tính năng 
Nếu bạn đang quản lý một trang web, bạn sẽ muốn ping trang web của bạn đến các công cụ tìm kiếm để kiểm tra xem trang web của bạn có kết nối với tất cả các công cụ tìm kiếm hay không. Hoặc bạn có thể muốn ping backlink hàng loạt để thấy rằng chúng đang hoạt động và kết nối.
Trang web của bạn hiển thị trên internet và vì thế, bạn cần một công cụ trang web ping. Bạn không thể ping từng máy chủ đang phục vụ danh mục trang web của bạn và kiểm tra xem trang web của bạn có hiển thị với họ không. Vì vậy, để ping công cụ tìm kiếm và máy chủ web, bạn cần một tiện ích và Seo cộng hưởng có ​​công cụ tuyệt vời và đáng tin cậy để bạn sử dụng, và nó hoàn toàn miễn phí!