Search Engine Spider Simulator


Nhập URLVề Search Engine Spider Simulator

Giới thiệu
Tên tool     : Search Engine Spider Simulator
Homepage: Tool Seo Cộng Hưởng
Gía            :
Search Engine Spider Simulator là công cụ tìm kiếm sử dụng trình thu thập dữ liệu trên trang web để xem xét nội dung của trang web cần tìm kiếm trả lại kết quả nhanh nhất
Tính năng đặc điểm
Search Engine Spider Simulator xem xét trang web của bạn thông qua việc mô phỏng cách mà các robot đi thu thập trang web của bạn.
Search Engine Spider Simulator  chỉ cần nhập URL của trang mà bạn muốn tìm kiếm và nhấn vào nút kiểm tra  công cụ sẽ trả lại kết quả ngay lập tức. Từ đó bạn sẽ thấy trang của bạn như thế nào trong mắt các robot thu thập dữ liệu kết quả trả về sẽ bao gồm
Nội dung của meta bao gồm các thẻ title, thẻ mô tả, từ khóa chính
Các thẻ Heading, Heading 1, Heading 2, Heading 3, Heading 4
Các liên kết indexable
Nội dung văn bản có thể đọc được
Mã ngồn